Wycena nieruchomości

Kancelaria świadczy usługi z zakresu:

• wyceny nieruchomości: 
✓ zabudowanych (budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne, budynki w trakcie budowy, budynki do remontu, budynki letniskowe, wypoczynkowe, gospodarcze i siedliska);
✓ gruntowych (działki gruntu, działki budowlane, działki niezabudowane, działki zabudowane, działki rekreacyjne i letniskowe);
✓  rolnych (grunty rolne, siedliska, uprawy, sady);
✓  leśnych;
✓  komercyjnych (grunty i budynki przemysłowe, produkcyjne, magazynowe, biurowe, handlowe, usługowe);

• wyceny przedsiębiorstw i zorganizowanej części przedsiębiorstwa; 
• wyceny służebności i innych praw rzeczowych (służebność gruntowa, służebność osobista, służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu, prawo użytkowania wieczystego gruntu, użytkowania, najmu);
• wyceny nieruchomości lokalowych; 
• wyceny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalumieszkalnego i użytkowego;
• wyceny maszyn i urządzeń.

Obszar działania:

• Warszawa, Siedlce, Radom, Płock, Ostrołęka oraz miasta i gminy z województwa mazowieckiego m.in. z terenu powiatu: białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, gostynińskiego, grodziskiego, grójeckiego, kozienickiego, legionowskiego, lipskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, płockiego, płońskiego, pruszkowskiego, przasnyskiego, przysuskiego, pułtuskiego, radomskiego, siedleckiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, warszawskiego zachodniego, węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego.

• Łódź, Kutno Radomsko, Pajęczno, Wieluń, Wieruszów, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Łask, Sieradz, Zduńska Wola, Pabianice, Opoczno, Tomaszów Mazowiecki, Brzeziny, Rawa Mazowiecka, Zgierz, Skierniewice, Łowicz, Łęczyca, Poddębice oraz miasta i gminy z województwa łódzkiego m.in. z terenu powiatu bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, radomszczańskiego, rawskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, zgierskiego.

Wykonujemy operaty szacunkowe dla:
• różnych instytucji m.in.:
           ✓ banków, sądów, urzędów skarbowych, starostw, urzędów miast i gmin;
• podmiotów gospodarczych;
• osób fizycznych.

Operat szacunkowy sporządzany jest dla potrzeb:
• zabezpieczenia kredytów bankowych;
• zamiany, sprzedaży czy negocjacji;
• odszkodowań;
• aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste;
• naliczania opłaty adiacenckiej i planistycznej;
• podatkowych;
• przekształcania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową;
• podziału majątku;
• aportu;
• księgowych i sprawozdań finansowych;
• sądowych.

W zależności od potrzeb określamy:
• wartość rynkową,
• wartość odtworzeniową,
• wartość indywidualną,
• wartość godziwą.

wycena

Quincy Williams II Jersey